Lea, ohjaaja

Lea, ohjaaja

Lea on työskennellyt Paasikiven Nuorisokylässä jo hyvän tovin, 30 vuotta, ja viihtynyt hyvin. Työ on vaihtelevaa, ja tilanteet muuttuvat jatkuvasti. Myös työympäristö on viihtyisä ja työkaverit mukavia. 


Muistettavimpia hetkiä hänestä ovat olleet ne, kun on tuntenut saavansa hyvän kontaktin lapseen tai nuoreen. Myös yhteiset retket, erityisesti luonto- ja mökkireissut, ovat jääneet vahvoina muistoina mieleen.


Lean mielestä Paasikiven Nuorisokylässä on ollut hyvät puitteet tehdä töitä sekä tukeva ja kannustava ilmapiiri. Työnohjaus on ollut kohdallaan, ja työnantaja on ollut erittäin koulutusmyönteinen.