Henkilöstö

Henkilöstö

Sitoutunutta ja välittävää huolenpitoa
Paasikiven Nuorisokylässä työskentelee noin 30 sosiaali- tai terveysalan ammattilaista. Toimintamme on verkostotyötä, jonka avulla turvaamme moniammatillisen alan osaamisen. Painotamme psykiatrista ja terapeuttista hoitotyötä. Henkilöstö arvioi toimintaansa ja kehittää ammattitaitoaan jatkuvasti. Työntekijät osallistuvat erilaisiin täydennys- ja lisäkoulutuksiin. Henkilökunnalla on säännöllinen työnohjaus.